Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. Szpital im. Św. Jana Pawła II w Poznaniu
Prowadzi rekrutację na stanowisko:
PIELĘGNIARKI / RATOWNIKA MEDYCZNEGO
NA SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY