Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 12/2023 ogłaszamy 7.04.2023r. dniem rektorskim (dniem wolnym) – dla studentów, wykładowców
i administracji Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa.

zarządzenie nr 12_2023