Nagroda Środowiskowa „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2023”!

Przypominamy, że 12 stycznia upływa termin zgłaszania kandydatur do Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2023. Misją Nagrody jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych.

Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę składającą się z reprezentantów polskich instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia – pod patronatem przewodniczącego KRASP prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka, który pełni zarazem godność Honorowego Przewodniczącego Kapituły. Sekretariat Nagrody prowadzi Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, realizująca wspólnie z KRASP program międzynarodowej promocji polskich uczelni „Study in Poland”.

Nagroda kierowana jest do osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie internacjonalizacji polskich szkół wyższych, w szczególności do pracowników uczelni akademickich, zarówno działów i biur współpracy z zagranicą, promocji i rekrutacji, jak i dziekanatów i innych jednostek administracji oraz kadry zarządzającej, w tym władz uczelni, którzy swoją pracą, zaangażowaniem, osiągnięciami, doświadczeniem oraz umiejętnościami w sposób szczególny kształtują oblicze umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. Kandydatów zgłaszać mogą władze uczelni i organizacji zaangażowanych w umiędzynarodowienie, a także nauczyciele akademiccy, studenci i doktoranci polskich szkół wyższych.

Nagroda 2023 zostanie przyznana w następujących kategoriach:

  • Gwiazda Zarządzania – Management Star
  • Gwiazda Kształcenia – Teaching Star
  • Gwiazda Marketingu – Marketing Star
  • Gwiazda Badań – Research Star
  • Wschodząca Gwiazda – Rising Star
  • Gwiazda Dyplomacji Publicznej – Public Diplomacy Star

Przyznana zostanie także Nagroda Specjalna:

  • Wybitna Gwiazda – Distinguished Star

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 stycznia 2023 r.

Wypełnione i podpisane ankiety prosimy przesyłać na adres e-mail: m.chrostna@perspektywy.pl, tel. 22 628 58 62 w. 31Strona http://gwiazdyinternacjonalizacji.pl/