Dnia 23 stycznia br. w Instytucie Informatyki w PWSZ Gniezno odbędzie się szkolenie z programowania instalacji inteligentnych w standardzie LCN (Local Control Network). Aktualna edycja szkolenia przeprowadzona zostanie dla studentów z 7 semestru (dziennej) Informatyki w ramach przedmiotu – Inteligentne budynki.
 
Szkolenie przeprowadzi Pan mgr inż. Paweł Karpiński z firmy LCN Polska. Obejmować ono będzie podstawowy zakres materiału, który pozwala na samodzielne programowanie modułów instalacji inteligentnej w dowolnym budynku. Do szkolenia użyty zostanie po raz pierwszy nowoczesny sprzęt (LCN), zakupiony przez PWSZ Gniezno w ubiegłym roku.
 
Po szkoleniu, studenci PWSZ Gniezno uzyskają certyfikat potwierdzający ich wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne zdobyte podczas studiów. Certyfikat jest załącznikiem w suplemencie, opisującym tok studiów i stanowi dodatkowy atut na rynku pracy.