Wyjazd technologiczny do f-my CEMBRIT

Dnia 15 kwietnia 2019 r. grupa studentów 2-go roku ze specjalności Zarządzanie i inżynieria produkcji  z opiekunami uczelnianymi  odwiedziła zakład Cembrit  Production  S.A. w Trzemesznie.  Cembrit  to wiodący producent wyrobów włókno-cementowych w Europie, który oferuje  szeroką...

Zbiórka krwi „KREWNIACKA PWSZ-TKA”

W poniedziałek, 15.04.2019 r., odbyła się w Kampusie kolejna Krewniacka PWSZ-tka, pod patronatem honorowym Starosty Gnieźnieńskiego. Dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się cząstką siebie. Dzięki Wam zostanie uratowane czyjeś życie. Współorganizatorami akcji byli: RCKiK w...

Jenox – wyjazd studyjny

Dnia 11 kwietnia 2019 r. grupa blisko 30 studentów ze specjalności zarządzanie i inżynieria produkcji, transport, inżynieria chemiczna i technologia chemiczna odwiedziła zakład Jenox Akumulatory w Chodzieży, specjalizujący się w produkcji akumulatorów samochodowych. Wizyta rozpoczęła...

XVII Bieg Europejski

W sobotę, 6 kwietnia 2019 r., odbył się w Gnieźnie XVII Bieg Europejski. W tegorocznej edycji uczestniczyła ośmioosobowa reprezentacja naszej Uczelni w składzie: Agnieszka Tunak-Grześkowiak, Aleksandra Jankowiak-Bernaciak, Sławomir Binkowski, Przemysław Gąsiorowski, Małgorzata...

Dzień z Matematyką VII

Dnia 4 kwietnia 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, pod patronatem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego, odbył się „Dzień z Matematyką”. Gośćmi specjalnymi uroczystości byli: Pan dr Sławomir Binkowski – Prorektor...