Ankieta Najwyższej Izby Kontroli

Ankieta Najwyższej Izby Kontroli Delegatura we Wrocławiu dotycząca doświadczeń pracodawców - interesariuszy ANS Gniezno, we współpracy z absolwentami uczelni oraz zaspokojenia potrzeb rynku pracy przez ofertę edukacyjną...