WYKŁADY OTWARTE NA TRANSPORCIE

W dniach 6 i 20 grudnia 2018 r. na zaproszenie naszej uczelni, dodatkowe wykłady dla studentów kierunku Transport, poprowadzili: mgr inż. Wojciech Miechowicz - z-ca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu ds. Publicznego Transportu Zbiorowego, który podzielił się swoją wiedzą na...

Studia Dualne – Nowość w roku akademickim 2018/2019

Czym są studia dualne? Studia dualne są nowoczesnym modelem kształcenia, który  pozwala na efektywne pogodzenie nauki z pracą. W swoim zamiarze mają połączyć edukację akademicką z praktycznym doświadczeniem,  zdobywanym już w trakcie studiów. Studenci kształcą się zarówno na...

mgr Karol Matysiak, filolog – język angielski

Kierownik Studium Języków Obcych PWSZ Gniezno Koordynator Programu Erasmus Udział w Programie: wielokrotne wyjazdy do Ostfalia University of Applied Sciences, Niemcy Pobyt w ramach programu Erasmus (Staff Teaching Assignment) w Uczelni partnerskiej Ostfalia University of Applied Sciences w...
warning

Strona w trakcie edycji …

Strona w trakcie edycji !!!Zapraszamy wkrótce...
pdf

Prasa o nas

Tydzień Gnieźnieński nr 29 Przemiany Na Szlaku Piastowskim nr 29 Tydzień Gnieźnieński nr 27 Przemiany Na Szlaku Piastowskim nr 27 Przemiany Na Szlaku Piastowskim nr 26 Przemiany Na Szlaku Piastowskim nr 22 Przegląd Gnieźnieński nr 21 Tydzień Gnieźnieński nr 21 ...