REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” Kurs specjalistyczny – żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek – szkolenie dla kadry dydaktycznej uczelni (2)

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. w dniach od 11.07.2022 r. do dnia 18.07.2022 r.  przyjmowane...

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” Kurs specjalistyczny – żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek – szkolenie dla kadry dydaktycznej uczelni

REKRUTACJA DO PROJEKTU ”Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. w dniach od 20.06.2022 r. do dnia 27.06.2022 r.  przyjmowane...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:      postępowanie o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie kurs specjalistycznego z żywienia dojelitowego i pozajelitowe dla pielęgniarek - szkolenie dla kadry dydaktycznej uczelni realizowanego w ramach projektu pn. „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie”...

Zaproszenie do odbioru decyzji ws. stypendium za wyniki w nauce

Studenci II i III roku Pielęgniarstwa, którzy złożyli wnioski o stypendium za wyniki w nauce w projekcie „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie" w dniach 29-31.03.2022r. proszeni są o stawienie się w Rektoracie w Biurze Projektu celem odbioru decyzji. Osoby z listy rankingowej...

Listy Rankingowe Stypendystów kierunku Pielęgniarstwo, zakwalifikowanych do stypendium za wyniki w nauce

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy Listy Rankingowe Stypendystów kierunku Pielęgniarstwo, zakwalifikowanych do stypendium za wyniki w nauce, a także Listy Rezerwowe ze wskazaniem numerów albumów Wnioskodawców. – III roku studiów – II roku studiów. Studenci z Listy Rezerwowej...