Deklaracja dostępności pwsz-gniezno.edu.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ans-gniezno.edu.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Studio Kreacja Przemysław Bazanowski.

 

Treści niedostępne

 • treści i artykuły opublikowane przed 17.06.2020 mogą nie być w pełni dostępne i zgodne z WCAG 2.1.
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część dokumentów PDF, DOC, DOCX, ODT nie jest dostępnych cyfrowo, brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

 

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Zgodność z WCAG 2.1

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.1. (AA). Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Serwis zawiera:

 • wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
 • opcję zmiany wielkości fontu (czcionki),
 • opcję zmiany kontrastu kolorów,
 • opcję zatrzymywania animacji slidera (banerów)
 • prawidłowo wdrożone tytuły stron widoczne dla użytkownika i wyszukiwarek
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 • częściowo wypełniony tzw. atrybut alt, dla elementów graficznych i zdjęć (są to opisy odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące).
 • skróty klawiaturowe: „alt+1” powiększa tekst, „alt+2” włącza wersję kontrastową
 • oprawę graficzną serwisu opartą na stylach CSS

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Komisarek.
 • E-mail: a.komisarek@pwsz-gniezno.edu.pl
 • Telefon: (61) 425 72 84 wew. 227

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
 • Adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
  ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
 • E-mail: sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl
 • Telefon: +48 61 424 29 42

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 


Dostępność architektoniczna

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno

Biuro Rektora

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno (wejście A)

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno (wejście B)

 

 1. Dostępność wejścia do budynku.

Dla studentów dostępne są dwa wejścia – jedno wejście od strony ulicy Jana III Sobieskiego – niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na piętra budynku prowadzą schody, brak windy.

Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia administracyjne:

  • Kwestura
  • Dział Kadr

Na I piętrze znajdują się pomieszczenia:

  • Biura Rektora / Sekretariatu Uczelni
  • Działu Promocji i Rozwoju Uczelni

Drugie wejście znajduje się od strony parkingu wewnętrznego – dostosowane dla osób
z niepełnosprawnością – łagodny podjazd.

Tutaj znajduje się Dział Kształcenia i Spraw Studenckich.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
  Na piętra budynku prowadzą schody, brak windy. Wykonano wizualne wyróżnienia początku i końca wszystkich biegów schodowych do poziomu I piętra.
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych – brak.
 3. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych
  dla osób niepełnosprawnych.
  Parking wewnętrzny
  jest parkingiem niedostępnym dla osób z zewnątrz ale istnieje możliwość wjazdu po wcześniejszym uzgodnieniu.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie KAMPUS

ul. Wrzesińska 43-55
62-200 Gniezno

Biblioteka PWSZ Gniezno (Budynek 5)

ul. Wrzesińska 43-55 (sala nr 16-17)
62-200 Gniezno

 

Budynek nr 3

 1. Dostępność wejścia do budynku.
  Dla studentów dostępne jest jedno wejście: od strony parkingu wewnętrznego.
  Do wejścia prowadzi podjazd dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  W budynku znajdują się sale wykładowe, komputerowe oraz nowocześnie wyposażone, specjalistyczne sale do kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
  W korytarzu znajduje się podjazd umożliwiający osobom na wózkach dostęp do parteru.
  Na parterze, z lewej strony, znajduje się winda, z której mogą korzystać osoby
  z niepełnosprawnością. Umożliwia ona wjazd na wszystkie poziomy. W budynku wszystkie pomieszczenia dostępne są dla osób na wózkach. Na każdym poziomie
  są toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych – brak.
 4. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych
  dla osób niepełnosprawnych.
  Z boku budynku znajduje się parking wewnętrzny uczelni
  z wydzielonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu
  lub online.
  W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek nr 4

 1. Dostępność wejścia do budynku.
  Dla studentów dostępne jest jedno wejście: od strony budynku nr 5. Do wejścia prowadzi podjazd dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku znajdują się sale językowe, wykładowe oraz laboratoria informatyczne.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
  W korytarzu znajduje się podjazd umożliwiający osobom na wózkach dostęp do parteru.
  Na parterze, z prawej strony, znajduje się winda, z której mogą korzystać osoby
  z niepełnosprawnością. Umożliwia ona wjazd na wszystkie poziomy. W budynku wszystkie pomieszczenia dostępne są dla osób na wózkach. Na każdym poziomie są toalety dla osób niepełnosprawnych.
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych – brak.
 3. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych
  dla osób niepełnosprawnych.
  Z boku budynku znajduje się parking wewnętrzny uczelni z wydzielonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek nr 5

 1. Dostępność wejścia do budynku.
  Dla studentów dostępne jest jedno wejście – od strony budynku nr 4. Wejście
  do budynku z poziomu gruntu.

Na parterze budynku znajdują się: biblioteka wraz z czytelnią, sale wykładowe
i seminaryjne.  Na pozostałych piętrach umieszczone są laboratoria komputerowe, silnikowe i fizyczne.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
  W korytarzu znajduje się podjazd umożliwiający osobom na wózkach dostęp do parteru.
  Na parterze, z lewej strony, znajduje się winda, z której mogą korzystać osoby
  z niepełnosprawnością. Umożliwia ona wjazd na wszystkie poziomy. W budynku dostępne są wszystkie pomieszczenia. Na każdym poziomie są toalety dla osób niepełnosprawnych.
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych – brak.
 3. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych
  dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się parking wewnętrzny uczelni z wydzielonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu
  lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Budynek nr 6

 1. Dostępność wejścia do budynku.
  Dla studentów dostępne jest jedno wejście – od strony parkingu wewnętrznego. Wejście do budynku z poziomu gruntu. Na parter prowadzą schody – niedostosowane dla osób
  z niepełnosprawnością ruchową.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

W korytarzu, po lewej stronie znajduje się dzwonek, umożliwiający wezwanie obsługi oraz platforma dla osób niepełnosprawnych. Umożliwia ona wjazd na parter budynku, gdzie znajdują się laboratoria chemiczne, ochrony środowiska oraz pracownia rentgenowska. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Na pozostałych piętrach znajdują się pomieszczenia Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych – brak.
 2. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych
  dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się parking wewnętrzny uczelni z wydzielonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.


Sekretariat Filia w Krotoszynie

ul. Mickiewicza 11
63-700 Krotoszyn