USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Deklaracja dostępności

Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ans-gniezno.edu.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2023-06-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-02

Niniejsze oświadczenie dotyczy dostępności strony internetowej Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelni Państwowej.

Zgodność z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny Jakuba Kozaneckiego. Przeprowadzona ocena uwzględniała wymagania określone w przepisach prawa oraz Wytyczne Dotyczące Dostępności Treści Sieciowej (Web Content Accessibility Guidelines – WCAG) 2.1.

Podjęte działania w celu zapewnienia dostępności

W celu zapewnienia dostępności strony internetowej, podjęliśmy następujące działania:

  • Wprowadziliśmy przyciski umożliwiające powiększenie tekstu, co umożliwia użytkownikom dostosowanie rozmiaru tekstu do swoich potrzeb.
  • Dodaliśmy przycisk pozwalający na zwiększenie kontrastu, co poprawia czytelność treści dla osób z trudnościami w odbiorze niskiego kontrastu.

Monitorowanie i aktualizacja dostępności

Regularnie monitorujemy dostępność naszej strony internetowej, aby zapewnić, że spełnia ona wymagania ustawy o dostępności cyfrowej oraz WCAG 2.1. W przypadku napotkania trudności z dostępnością lub potrzeby zgłoszenia problemu, prosimy o kontakt z naszym zespołem.

Wierzymy w ciągłe doskonalenie dostępności naszej strony internetowej i będziemy podejmować działania mające na celu poprawę dostępności w miarę naszych możliwości.