Kierownik Studium Języków Obcych PWSZ Gniezno
Koordynator Programu Erasmus
Udział w Programie: wielokrotne wyjazdy do Ostfalia University of Applied Sciences, Niemcy

Pobyt w ramach programu Erasmus (Staff Teaching Assignment) w Uczelni partnerskiej Ostfalia University of Applied Sciences w Wolfenbüttel w Niemczech był niezapomnianym i niezwykle cennym doświadczeniem na wielu płaszczyznach. W wymiarze pracy zawodowej pobyt stypendialnypozwolił na zdobycie szerszej perspektywy w nauczaniu i elastyczności w dobieraniu metod dydaktycznych w stosunku do bardzo zróżnicowanej kulturowo grupy studentów. W uczelni w Wolfenbüttel bowiem, studia realizują nie tylko studenci niemieccy, ale także studenci z innych krajów europejskich oraz z wielu krajów azjatyckich. W wymiarze osobistym wyjazd zaowocował zawarciem wielu ciekawych znajomości i umożliwił odwiedziny wielu wyjątkowych miejsc Dolnej Saksonii, np. centrum Autostadt przy fabryce Volkswagena w Wolfsburgu czy malowniczego średniowiecznego miasta Goslar.