Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs pt. „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”. Z ZUS pobierane są dane, które określają, jak szybko absolwenci danych uczelni wkraczają na rynek pracy, w jakim czasie dostają zatrudnienie i jakiej wysokości są ich zarobki. W środę 13 marca oficjalnie przekazano iż liderem tego konkursu została gnieźnieńska PWSZ. W trakcie tej uroczystości wręczono też nominacje do rady uczelni.

Widzimy dzięki temu, jaki jest los absolwentów z uczelni akademickich i zawodowych. Stworzyliśmy specjalny konkurs dedykowany państwowym szkołom zawodowym i w jego ramach nagradzanych jest maksymalnie 15 uczelni, które najlepiej wypadają w statystykach. W tym roku okazało się iż liderem tego konkursu została Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie – mówił Piotr Ziółkowski, dyrektor Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który dodał również: – Przede wszystkim te kierunki inżynierskie powodują, że widoczne jest to zapotrzebowanie na rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników. To idealnie odnajduje swoje odzwierciedlenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie.


W ten sposób chcemy nagrodzić uczelnię za doskonałość twórczą i za to, że dotrzymują standardów, które są podstawą budowy przyszłości tej uczelni. Ważne jest również to z perspektywy nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Jest to dobra uczelnia i dlatego te środki tu trafią – mówił , który dodał iż szkolnictwo wyższe cały czas ewoluuje wraz ze zmianami zachodzącymi zarówno w społeczeństwie, jak i technologii – przyznał Marek Waszkowiak, doradca ministra.
Na co zostaną przeznaczone środki? – Przede wszystkim na podnoszenie jakości kształcenia. Mamy uczelnię o profilu praktycznym, a więc przygotowanie laboratoriów, sal ćwiczeń i oczywiście pozyskiwanie dobrych praktyków. Z uczonymi nie ma problemów, ale dobrych praktyków trzeba szukać – mówił dr hab. Janusz Wiśniewski prof. PWSZ, który przyznał iż w uczelni kształci się obecnie około 500 studentów, ale – podobnie jak wiele tego typu placówek – boryka się z ich brakiem. Zdobycie pierwszego miejsca sprawia iż na pewno podnosi to prestiż szkoły: – Mamy naprawdę duże możliwości kształcenia na wyższym poziomie. Jesteśmy po prostu dobrzy.

Na posiedzeniu rady uczelni, które odbyło się po wręczeniu nagrody przewodniczącym został mgr inż. Andrzej Konieczka

010203
040506