Studentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zapraszamy na stronę naszej uczelni partnerskiej: Alytus Kolegija (Alytus College) – Litwa. Programy studiów prowadzone są w języku angielskim.

Studenci kierunku informatyka mogą wyjechać, w ramach programu Erasmus, na semestralne studia do Holandii –
Fontys University of Applied Sciences (Eindhoven, Netherlands), wybierając jeden z proponowanych kursów prowadzonych w języku angielskim. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni:

Studentów kierunków inżynierskich zapraszamy do zapoznania się z ofertą wyjazdu na uczelnię Ostfalia University of Applied Science (Ostfalia Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel) – zajęcia prowadzone są w języku niemieckim.