Warto podkreślić, że inżynierskie prace dyplomowe realizowane w PWSZ Gniezno zdobywają uznanie w ogólnopolskich konkursach. W 2011 r. Tomasz Bzura uzyskała II nagrodę w konkursie Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej za pracę dyplomową „Sterowanie obrabiarką CNC”. Absolwent informatyki otrzymał nagrodę w kategorii „najlepsza praca dyplomowa w dziedzinie elektrotechniki studentów polskich uczelni wyższych o profilu technicznym”. Promotorem pracy był dr inż. Ryszard Sobkowiak – wykładowca  w Instytucie Informatyki PWSZ Gniezno. W 2012 r. w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Prace Dyplomowe Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją wyróżnienia otrzymały za prace inżynierskie absolwentki PWSZ w Gnieźnie: Natalia Fabijańska i Ewelina Nowak. W 2013 r. Aleksandra Kachniarz zdobyła I. nagrodę w kolejnej edycji konkursu za pracę pt. „Analiza wybranego procesu produkcyjnego w firmie Good Food S.A” (promotor pracy – dr inż. Wacław Kawczyński). Absolwent  kierunku informatyka w PWSZ w Gnieźnie – inż. Jakub Kwitowski uzyskał II nagrodę w Ogólnopolskim konkursie na wyróżniającą się inżynierską pracę dyplomową studentów polskich uczelni wyższych o profilu technicznym w dziedzinie elektrotechniki, informatyki i automatyki. Praca pt. „System CMS jako narzędzie zarządzania informacjami w serwisie www” została pozytywnie oceniona przez Oddział poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Promotorem pracy był dr hab. inż. Rafał Różycki.

Patryk Cegielski – absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji PWSZ w Gnieźnie uzyskał wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę dyplomową w 2014 roku poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. P. Cegielski napisał pracę pod tytułem „Uporządkowanie systemu przepływu dokumentacji konstrukcji maszyn dla celów wytwarzania w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym”. Promotorem pracy był dr inż. Wacław Kawczyński.

W 2015 roku wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Prace dyplomowe Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oddział w Poznaniu uzyskała Daria Paterek  za pracę dyplomową „Modernizacja organizacji procesu produkcyjnego w firmie GALMEX2”.

Absolwent kierunku Informatyka w PWSZ w Gnieźnie – inż. Mateusz Trzaskawka uzyskał I nagrodę Ex aequo w Ogólnopolskim konkursie na wyróżniającą się pracę dyplomową studentów polskich uczelni wyższych o profilu technicznym w dziedzinie elektrotechniki, informatyki i automatyki.
Cykliczny konkurs organizuje Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich we współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Poznańskiej.
Pracę dyplomową zatytułowaną Opracowanie systemu sterowania instalacjami w budynku z wykorzystaniem układów mikrokontrolerów inż. M. Trzaskawka wykonał i obronił w roku 2014. Opiekunem pracy był dr inż. Mariusz Nowak. Wręczenie nagrody odbyło się w Domu Technika w Poznaniu w dniu 6 maja 2015 r., podczas uroczystego zebrania Zarządu Oddziału Poznańskiego SEP.

Krótki opis pracy dyplomowej inżynierskiej:

W ramach pracy inżynierskiej inż. M, Trzaskawka wykonał model budynku wraz z instalacjami technicznymi. Algorytmy sterowania instalacjami budynkowymi opracowane zostały z uwzględnieniem zasad integracji procesów. Do sterowania każdej z instalacji został zaprojektowany i wykonany obwód drukowany i układ cyfrowy. Systemy sterowania instalacjami  zostały zrealizowane z wykorzystaniem modułów mikrokontrolerów rodziny Atmel AVR. W celu wspomagania zarządzania instalacjami budynkowymi została  opracowana aplikacja komputerowa, która w pełni integruje zainstalowane systemy budynkowe .

W imieniu laureata z rąk Kazimierza Pawlickiego – Prezesa Oddziału Poznańskiego SEP nagrodę odebrał promotor pracy dr inż. M. Nowak.