Ubezpieczenie OC w roku akademickim 2021/22

Informacja dla studentów Pielęgniarstwa i Fizjoterapii

Informujemy, że składka na ubezpieczenie

 OC studentów pielęgniarstwa i fizjoterapii

w roku akademickim 2021/22 wynosi

100,00 zł   –   płatna do dnia   29.10.2021r.

Okres ubezpieczenia od 01.10.2021r. do 30.09.2022r.

 

Wpłat prosimy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego

 

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Polisa ubezpieczenia OC pozostałych zawodów medycznych seria ZM_T numer 160551364

oraz Ryzyko ekspozycji ochrona WZW/HIV  polisa seria ZM_T numer 160556188 okres ochrony od 2021-10-01 do 2022-09-30.

OWU Dobrowolnego OC

OWU HIV WZW 1

 


Ubezpieczenie NNW w roku akademickim 2021/22

Informujemy, że składka na ubezpieczenie

od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

w roku akademickim 2021/22 wynosi

41,00 zł   –   płatna do dnia   29.10.2021r.

Okres ubezpieczenia od 01.10.2021r. do 30.09.2022r.

 

Wpłat prosimy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego

Ubezpieczenie NNW dla studentów:

Od 2021-10-01 godz. 00:00 do 2022-09-30 godz. 23:59

– Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. typ i nr polisy: TYP 184 nr 001045267

KARTA PRODUKTU NNW 184 V

OWU NNW Szkolne 184 V z aneksem nr 1 RODO

Formularz zgłoszenia szkody – musi być podpisany przez Kwestora Uczelni 

Informacja o procedurze zgłaszania szkód NNW Ubezpieczenie OC w roku akademickim 2020/21 

 

Informacja dla studentów Pielęgniarstwa i Fizjoterapii

Informujemy, że składka na ubezpieczenie OC studentów pielęgniarstwa i fizjoterapii

w roku akademickim 2020/21 wynosi

60,00 zł   –   płatna do dnia   30.10.2020r.

Okres ubezpieczenia od 01.10.2020r. do 30.09.2021r.

 Wpłat prosimy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego

Ubezpieczenie NNW w roku akademickim 2020/21 

Informujemy, że składka na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w roku akademickim 2020/21 wynosi

43,00 zł   –   płatna do dnia   30.10.2020r.

Okres ubezpieczenia od 01.10.2020r. do 30.09.2021r.

 Wpłat prosimy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego


 

Ubezpieczenie NNW 2019/20

Od 2019-10-01 godz. 00:00 do 2020-09-30 godz. 23:59

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. typ i nr polisy: TYP 184 nr 001024294

 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI

Formularz zgłoszenia szkody – musi być podpisany przez Kwestora Uczelni 

Informacja o procedurze zgłaszania szkód NNW

 

https://www.compensa.pl/ubezpieczenie/nnw-szkolne/


Ubezpieczenie OC 2019/20

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Polisa ubezpieczenia pozostałych zawodów medycznych seria ZM_T numer 92111393 okres ochrony od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia


Ubezpieczenie OC w roku akademickim 2019/20 – 04.10.2019

Informacja dla studentów Pielęgniarstwa i Fizjoterapii

Informujemy, że składka na ubezpieczenie OC studentów pielęgniarstwa i fizjoterapii

w roku akademickim 2019/20 wynosi

60,00 zł   –   płatna do dnia   15.XI.2019r.

Okres ubezpieczenia od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.

 Wpłat prosimy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego


Ubezpieczenie NNW w roku akademickim 2019/20  – 04.10.2019

Informujemy, że składka na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w roku akademickim 2019/20 wynosi

43,00 zł   –   płatna do dnia   15.XI.2019r.

Okres ubezpieczenia od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.

 Wpłat prosimy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego


UWAGA!

Ubezpieczenie podstawą uczestnictwa w praktykach

Aby uczestniczyć w praktykach studenckich każdy student studiów inżynierskich powinien posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw. NNW).
Studenci studiów licencjackich na kierunkach: Pielęgniarstwo i Fizjoterapia powinni posiadać zarówno ubezpieczenie od NNW jak i od odpowiedzialności cywilnej w zawodzie medycznym (tzw. OC).

Studenci, którzy nie dokonali opłaty proszeni są o ubezpieczenie się we własnym zakresie oraz  złożenie oświadczenia dot. posiadanego ubezpieczenia (wraz z informacją o okresie obowiązywania ubezpieczenia i numerem polisy ubezpieczeniowej) do Działu Kształcenia i Spraw Studentów.

 


Ubezpieczenie w roku akademickim 2018/2019

 

Drodzy Studenci

Ze względu na uczestnictwo w praktykach zawodowych studenci studiów inżynierskich zobowiązani są posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw. NNW)

natomiast studenci z kierunków Pielęgniarstwo i Fizjoterapia uczestniczący w praktykach powinni posiadać zarówno ubezpieczenie NNW jak i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC)

Składka za NNW wynosi 39 zł

– dla wszystkich studentów

Składka za OC wynosi 60 zł.

– dla studentów Pielęgniarstwa i Fizjoterapii

Okres ubezpieczenia: od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

Prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualne numery kont bankowych (po wcześniejszym zweryfikowaniu swojego konta na Wirtualnej Uczelni)

w terminie do 26.10.2018 r.

 


Ubezpieczenie NNW 2017/18

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. typ i nr polisy: TYP 184 nr 001012332

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW 2017/2018

Ogólne warunki ubezpieczenia OC 2017/2018

Formularz zgłoszenia szkody – musi być podpisany przez Kwestora Uczelni 

Informacja o procedurze zgłaszania szkód NNW

 

https://www.compensa.pl/ubezpieczenie/nnw-szkolne/

 


Ubezpieczenie w roku akademickim 2017/2018

 

Informacja dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych

Informujemy, że składka na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
w roku akademickim 2017/2018 wynosi
39,00 zł – płatna do dnia 27.10.2017 r.

składka na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)

w roku akademickim 2017/2018 wynosi

60,00 zł – płatna do dnia 27.10.2017 r.

obydwie składki płatne na indywidualny numer rachunku bankowego.

Okres ubezpieczenia od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

 

Informacja dla studentów pielęgniarstwa i fizjoterapii

Pielęgniarstwo i Fizjoterapia proszeni są o zapłacenie zarówno składki za NNW oraz składki za OC.

Przypominamy, że ubezpieczenie NNW i OC:

  1. Niezbędne jest do uczestnictwa w zajęciach praktycznych i praktykach!!!
  2. Ubezpieczenie obowiązuje cały rok akademicki
  3. Całą dobę.

 


Uwaga! W przypadku niewykupienia polisy, studenci zobowiązani są dostarczyć kopię polisy do

Działu Kształcenia i Spraw Studenckich do dnia 31.X.2014 r.
  • polisa NNW – dotyczy wszystkich kierunków studiów,
  • polisa OC – dotyczy kierunku Pielęgniarstwa.