Kampus akademicki PWSZ Gniezno – ul. Wrzesińska 43-55

 

Uczelnia posiada własny kampus akademicki, zlokalizowany na terenie dawniejszych koszarów wojskowych przy ulicy Wrzesińskiej w Gnieźnie. W odrestaurowanych, historycznych już budynkach, mieszczą się: sale wykładowe, ćwiczeniowe, nowoczesne laboratoria oraz specjalistyczne pracownie.

Rys historyczny

Zespół Zabytkowych Obiektów Pokoszarowych był miejscem stacjonowania 12 Pułku Dragonów Pruskich. Koszary wybudowano w latach 1889 – 1892 z przeznaczeniem dla jednostki kawaleryjskiej. Po odzyskaniu niepodległości, w koszarach do 1922 r. stacjonował 17 Pułk Ułanów, a później 17 Pułk Artylerii Lekkiej.

Na fasadzie budynku nr 5 znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona pierwszemu dowódcy Powstania Wielkopolskiego. Gen. S. Taczak był dowódcą w latach 1921-1928 stacjonującej w koszarach gnieźnieńskich 17. Dywizji Piechoty. Generał brygady Stanisław Taczak odznaczony był m.in. Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Orderem Odrodzenia Polski, francuskim Orderem Legii Honorowej.

Obecnie zajęcia dydaktyczne prowadzone są:

w BUDYNKU NR 6, w którym znajdują się:

 • sale wykładowe
 • laboratorium chemiczne
 • laboratorium chromatograficzne
 • laboratorium wytrzymałości materiałów
 • laboratorium komputerowe
 • laboratorium tworzyw sztucznych
 • laboratorium monitoringu i metod kontroli środowiska
 • laboratorium podstaw technologii polimerów
 • laboratorium geologii i gleboznawstwa
 • pracownia rentgenowska

 

w BUDYNKU NR 5 znajdują się:

 • laboratorium silnikowe
 • laboratoria komputerowe
 • laboratorium ergonomiczne
 • laboratorium z fizyki
 • laboratorium metalograficzne
 • sale wykładowe
 • sale seminaryjne
 • fokusownia
 • biblioteka wraz z czytelnią
 • oraz sale ćwiczeniowe

BUDYNKU NR 4 znajdują się:

 • laboratorium systemów mobilnych i technik programowania
 • laboratorium grafiki komputerowej i technik programowania
 • laboratorium systemów operacyjnych i sieci komputerowych
 • laboratorium sztucznej inteligencji i baz danych
 • laboratorium elektroniki i miernictwa
 • laboratorium architektury komputerów
 • laboratorium techniki mikroprocesorowej
 • laboratorium budynków inteligentnych
 • laboratorium optoelektroniki
 • 5 sal wykładowych
 • 3 sale językowe

 

w BUDYNKU NR 3 znajdują się:

sale wykładowe, komputerowe oraz  nowocześnie wyposażone, specjalistyczne sale do kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo, w tym m.in.:

 • pracownia ratownictwa medycznego (OIOM) z salą reanimacji
 • pracownia umiejętności pielęgniarskich w opiece nad dzieckiem i noworodkiem
 • pracownia – blok operacyjny
 • pracownia fizykoterapii
 • pracownia kinezyterapii
 • pracownia hydroterapii wraz z łazienką do ćwiczeń pielęgnacji osób niepełnosprawnych
 • pracownia rehabilitacji ruchowej
 • pracownia terapii sensorycznej
 • pracownia masażu leczniczego
 • pracownie umiejętności pielęgniarskich

 

REKTORAT PWSZ GNIEZNO

Budynek przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38 od 1939 r. był willą zamieszkiwaną przez burmistrzów, później funkcjonował również jako przedszkole. W latach 1993-2004 odbywały się w nim zajęcia dla studentów Politechniki Poznańskiej.

W Rektoracie oprócz siedziby władz uczelni znajdują się pomieszczenia administracyjne:

 • Biuro Rektora / Sekretariat Uczelni
 • Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
 • Kwestura
 • Dział Kadr
 • Dział Promocji i Rozwoju Uczelni

Budynek Instytutu Inżynierii Środowiska i Technologii Chemicznej w PWSZ Gniezno – ul. Słowackiego 45/47

W budynku znajdują się:

 • sala wykładowa
 • laboratorium chemii fizycznej
 • laboratorium chemii ogólnej i nieorganicznej
 • laboratorium chemii organicznej z biochemią
 • laboratorium chemii analitycznej
 • laboratorium mikrobiologiczne
 • laboratorium aparaturowe
 • laboratorium mechaniki płynów
 • laboratorium materiałów budowlanych i instalacyjnych
 • laboratorium geodezyjne
 • laboratorium technik cieplnych