TERMINY DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE

 

04.05.2022 r. rozpoczęcie I tury rejestracji kandydatów na studia
13.07.2022 r. ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości, koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny terminu wnoszenia opłat rekrutacyjnych
15.07.2022 r. publikacja listy osób zakwalifikowanych na studia w I turze
22.07.2022 r.
do godz. 15:00
ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych
27.07.2022 r. publikacja listy osób przyjętych na studia w I turze
14.07.2022 r. rozpoczęcie II tury naboru kandydatów na studia
16.09.2022 r.
do godz. 15:00
ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości, koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych oraz złożenia kompletu dokumentów
21.09.2022 r. publikacja listy osób przyjętych na studia w II turze
22.09.2022 r. rozpoczęcie III tury naboru kandydatów na studia
08.10.2022 r.
do godz. 15:00
ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości, koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych oraz złożenia kompletu dokumentów
12.10.2022 r. publikacja listy osób przyjętych na studia w III turze

 

TERMINY DLA KANDYDATÓW NA STUDIA NIESTACJONARNE

 

04.05.2022 r. rozpoczęcie I tury rejestracji kandydatów na studia niestacjonarne
16.09.2022 r.
godz. 15:00
ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości, koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych oraz złożenia kompletu dokumentów
21.09.2022 r. publikacja listy osób przyjętych na studia w I turze
22.09.2022 r. rozpoczęcie II tury naboru kandydatów na studia niestacjonarne
08.10.2022 r. ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości, koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych oraz złożenia kompletu dokumentów
12.10.2022 r. publikacja listy osób przyjętych na studia w II turze