STUDIA PODYPLOMOWE (niestacjonarne)

2 semestry

koszty nauki – 2200 zł/semestr

rekrutacja tel. 61 424 29 42 wew. 337

Opis kierunku

Studia podyplomowe ANALIZA INFORMACJI dają szansę zdobycia dogłębnej wiedzy na temat metod pozyskiwania informacji oraz sposobów przygotowywania i prezentowania produktów analitycznych.

Obfitują w interaktywne wykłady i warsztaty, podczas których słuchacze studiów podyplomowych sprawdzają swoje, nowo nabyte kompetencje interpersonalne i umiejętności analityczne, stanowiące dziś podstawę funkcjonowania w środowisku biznesowym, w międzynarodowych organizacjach rządowych i pozarządowych, w strukturach administracji państwowej czy w przestrzeni publicznej.


dr Krzysztof Danielewicz, płk. rez.
Kierownik studiów podyplomowych

ADRESACI STUDIÓW

 • przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej
 • przedsiębiorcy z MŚP
 • specjaliści ds. bezpieczeństwa w firmach
 • managerowie ds. rozwoju firm i kontaktów międzynarodowych
 • brokerzy informacji
 • dziennikarze i specjaliści ds. monitorowania mediów
 • specjaliści ds. komunikacji
 • specjaliści ds. zarządzania kryzysowego
 • pracownicy sektora oświaty
 • pracownicy służb mundurowych
 • oraz wszystkie osoby zainteresowane rozszerzaniem kompetencji z zakresu analizy informacji

ATUTY STUDIÓW

 • zdobędziesz szeroką wiedzę na temat źródeł informacji i sposobów ich pozyskiwania
 • poznasz metody i narzędzia umożliwiające efektywną analizę różnorodnych informacji
 • rozszerzysz swoje kompetencje z zakresu: komunikacji interpersonalnej, technologii informatycznych, cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa w środowisku międzynarodowym, analizy mediów etc.
 • zajęcia poprowadzą doświadczeni i międzynarodowi eksperci z zakresu analizy informacji oraz bezpieczeństwa międzynarodowego
 • praktyka i użyteczność to najsilniejszy atut tych studiów!

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE NA STUDIACH

 • Podstawy działania sieci internetowej
 • Formy i metody działania służb specjalnych
 • Różnorodność kulturowa
 • Komunikacja interpersonalna
 • Technologie informacyjne w procesie analizy danych
 • Operacje wpływu i walka informacyjna
 • Bezpieczeństwo w sieci Internetowej
 • Współczesne konflikty zbrojne
 • Bazy danych
 • Analiza mediów i przekazów
 • Terroryzm międzynarodowy
 • Praktyczne umiejętności prezentowania wyników
 • Zasady bezpieczeństwa w środowisku międzynarodowym
 • Ochrona informacji niejawnych
 • System bezpieczeństwa państwa

wykładowcy


DR KRZYSZTOF DANIELEWICZ, PŁK REZ.
– kierownik studiów podyplomowych Analiza Informacji

Ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego, specjalizujący się w Afryce i Azji. Autor prelekcji, procedur i szkoleń z zakresu postępowania w przypadku ataku terrorystycznego. Były żołnierz zawodowy, uczestnik misji w Afganistanie w 2007, 2008, 2012 r. oraz w Mali w latach 2013 – 2014. Wcześniej pełnił służbę w Kwaterze Międzynarodowego Korpusu Północny – Wschód w Szczecinie (2004-2006) oraz w Kwaterze Eurokorpusu w Strasburgu (2009-2012). Brał udział w ponad 40 kursach, ćwiczeniach międzynarodowych oraz dyżurach bojowych w kraju i za granicą, w tym w ramach Sił Odpowiedzi NATO (SON) czy Grup Bojowych Unii Europejskiej (GBUE).

W latach 2016-2018 w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Bezpieczna Szkoła Bezpieczna Przyszłość”, przeszkolił ponad 350 szkół na terenie całego kraju, z zakresu bezpieczeństwa. Współautor procedur postępowania na wypadek ataku terrorystycznego na szkołę. Autor opracowań: Lwowska Ekspozytura Wywiadu. Działalność Ekspozytury nr 5 SG we Lwowie w latach 1921–1939, Toruń 2011 i 2017; Terroryzm w Afryce. Geneza oraz przebieg konfliktu w Mali w latach 2012–2014, Oświęcim 2016 oraz Państwo Islamskie (ISIS) – Historia powstania, taktyka działania, Oświęcim 2019 (red.), a także kilkunastu recenzowanych artykułów naukowych. Autor wielu rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i osobowego. Obecnie właściciel firmy i portalu internetowego – Security in practice.


PŁK REZ. MGR INŻ. MACIEJ MATYSIAK
– były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu na kierunku dowódczym (inżynier – dowódca). Ukończył również studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskując tytułu magistra pedagogiki. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie wojskowej służby zagranicznej na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, studia podyplomowe z wyceny nieruchomości w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, studia podyplomowe z obrotu nieruchomościami na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe w zakresie BHP i PPoż. w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. W trakcie zawodowej służby wojskowej zajmował stanowiska służbowe od oficera młodszego – podporucznika, do stanowiska zaszeregowanego do stopnia generała brygady. Służbę zawodową zakończył w 2016 r. w stopniu pułkownika.

Zajmował się tematyką bezpieczeństwa fizycznego, osobowego, informacyjnego (w tym cyberzagrożeń), w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom z obszaru terroryzmu, sabotażu, bezpieczeństwa informacji, przeciwdziałania korupcji oraz innym obszarom z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa osobowego zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.

Wielokrotnie brał udział w ćwiczeniach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach międzynarodowych w Polsce, Europie (Niemcy, Belgia, Bułgaria, Albania, Litwa, Portugalia) oraz na świecie (USA). Ponadto uczestniczył w misjach poza granicami kraju tj.: w misji OBWE w Chorwacji, misji OBWE w Kosowie, misji NATO w Bośni i Hercegowinie, misji koalicyjnej w Iraku. Realizował także doraźne zadania w ramiach misji NATO w Afganistanie.

Po ukończeniu zawodowej służby wojskowej w dalszym ciągu aktywnie zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa jako doradca oraz edukator. Brał udział w realizacji programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna Szkoła”, który to program edukował kadrę szkół w zakresie wprowadzania w placówkach dydaktycznych procedur reagowania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego oraz innych sytuacji zagrożenia w tym sytuacji kryzysowych.

Jako ekspert, bierze udział w konferencjach poświęconych tematyce bezpieczeństwa, prowadzi zajęcia edukacyjne na kursach organizowanych przez Centrum Szkolenia NATO w Oberammergau w Niemczech oraz doradztwo dla biznesu w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa, w tym utrzymania ciągłości zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie w obszarach infrastruktury krytycznej.


MARCIN SIUDA – podpułkownik rezerwy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Absolwent Arabistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1991). Absolwent kursu oficerskiego UOP (1994). Podczas służby w UOP/ABW uczestniczył w szeregu szkoleń specjalistycznych organizowanych m.in. przez krajowe i zagraniczne agendy rządowe.

W latach 1989 – 1990 pracował w Iraku, w bagdadzkim biurze Przedsiębiorstwa Budowlano Remontowego Przemysłu Chemicznego „NAFTOBUDOWA”. Od 1991 do 2016 roku służył w Urzędzie Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od 2007 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Centrum Analiz ABW. W 2011 roku został Doradcą Szefa Agencji. Od 2017 roku wykłada na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

W 1990 roku, podczas konfliktu kuwejcko – irackiego, zorganizował pierwszą ewakuację polskich pracowników NAFTOBUDOWY z Iraku do kraju. Uczestniczył również w misji zabezpieczenia mienia Ambasady RP na terenie okupowanego przez Armię Iracką Kuwejtu. W latach 2011 – 2014 oddelegowany do pracy na stanowisku analityka w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Od 2014 do odwołania w 2016 roku, pełnił funkcję oficera łącznikowego ABW przy NATO.


DR AGATA LASOTA – JĄDRZAKdoktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie

Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Studiów Podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku zarządzanie kryzysowe. Obecnie, kontynuuje pracę naukową, dążąc do uzyskania stopnia doktora habilitowanego.

Od blisko 20 lat zawodowo związana z ochroną informacji prawnie chronionych.  Od 2006 roku pełni funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w jednostce administracji państwowej, a od 2009 stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Aktywny trener i wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Politechnice Białostockiej oraz w Akademii Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Ekspert ds. ochrony informacji niejawnych Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych a także ekspert ds. bezpieczeństwa informacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska. Autorka wielu publikacji dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania kryzysowego oraz ochrony informacji niejawnych.


MAMADOU DIOUF
– animator kultury, muzyk, prezenter radiowy, doktor

Członek Rady Konsultacyjnej do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w latach 2013-2015. Współredaktor książki „Afryka w Warszawy, dzieje afrykańskiej diaspory nad Wisłą”, (nagroda „Stołek” 2011 Gazety Wyborczej). Członek I kadencji Społecznej Rady Kultury przy Prezydencie m.st. Warszawy. Obecnie koordynator jedynego, wielojęzycznego internetowe radio (IMI radio) dla migrantów.

W latach 1994-2002, jako muzyk współpracował z zespołami Voo Voo oraz Kinior Orchestra z którymi nagrał kilka płyt. Od 2008 Fundator i Dyrektor Programowy Fundacji „Afryka Inaczej”. Prezenter radiowy (Radio Jazz w latach 2002-2008, radio PIN 2009-2014), obecnie współprowadzi audycję „Etno Faza” w Polskim Radiu RDC; redaktor muzyczny portalu afryka.org, korespondent portalu Kontynent Warszawa – Warszawa Wielu Kultur. Od dawna promuje kultury Afryki i innych regionów świata w Warszawie. Współorganizował i uczestniczył między innymi w wielu seminariach, panelach dyskusyjnych i wydarzeniach kulturalnych.

Absolwent Wydziału Weterynarii SGGW w Warszawie (1990). W 1995 r. uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych w zakresie higieny żywności pochodzenia zwierzęcego na tym samym Wydziale.

Najważniejsze osiągnięcia: w 2007 powołanie pierwszego serwisu (afryka.org) w języku polskim poświęconego Afryce. W 2008 roku prowadził warsztaty dla przedstawicieli świata mediów na temat relacjonowania kwestii związanych z mniejszościami etnicznymi i imigrantami oraz poprawności językowej. W ramach fundacji „Afryka Inaczej” – współorganizował największe plenerowe święto Afryki w latach 2008-2018.

FORMA ZALICZENIA STUDIÓW

 • obecność na zajęciach
 • pozytywne ukończenie wszystkich warsztatów
 • egzamin końcowy

KOSZTY NAUKI

opłata rekrutacyjna

100 zł

czesne płatne w całości za rok

4400 zł

czesne płatne za semestr

2 x 2200 zł

W sprawie wystawienia faktury za studia prosimy o kontakt z Kwesturą:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego
62-200 Gniezno, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38
tel.: 061 424 29 42 wew. 334
email: kwestor@pwsz-gniezno.edu.pl

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe ANALIZA INFORMACJI, powinni złożyć w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich:

 1. PODANIE o przyjęcie na studia podyplomowe – (poniżej w plikach do pobrania). Podanie można złożyć osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną, bądź przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Uczelni – rekrutacja@pwsz-gniezno.edu.pl
 2. KSEROKOPIĘ I ODPIS DYPLOMU (do wglądu) ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
 3. Kserokopię DOWODU WPŁATY opłaty rekrutacyjnej – 100 zł

Opłatę rekrutacyjną prosimy uiszczać na konto Uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego
ul.
ks. kard. S. Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno

nr konta PKO BP – 51 1020 4115 0000 9502 0186 3349
W tytule przelewu prosimy wpisać: „imię i nazwisko – studia podyplomowe ANALIZA INFORMACJI”

KONTAKT

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji na studia podyplomowe udziela:

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 38, wejście B
62-200 Gniezno
tel. 061 424 29 42 wew. 337
email: rekrutacja@pwsz-gniezno.edu.pl

Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w kampusie akademickim PWSZ Gniezno, zlokalizowanym przy ul. Wrzesińskiej 43-55 w Gnieźnie.