Wszyscy studenci odbywający zajęcia na oddziałach szpitali: Szpital Pomnik Chrztu Polski i Wojewódzki Szpital Dla Psychicznie i Nerwowo Chorych „ Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego są zobowiązani  spełniać wszelkie wymogi zdrowotne, określone przepisami prawa, w szczególności w zakresie szczepień ochronnych ( ze względów epidemiologicznych w tym przeciwko Covid-19). Będą posiadali zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów oraz aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Poza tym studenci będą posiadali własny ubiór ochronny, maseczki zakrywające usta i nos, obuwie oraz identyfikator.