Politechnika Poznańska zaprasza absolwentów studiów inżynierskich na studia II  stopnia na kierunku Energetyka Przemysłowa i Odnawialna ze specjalizacjami:

  • Energetyka Cieplna i Odnawialna
  • Technologie Gazowe i Energetyka Odnawialna

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi.

EPiO2_prezentacja