W dniu 22.03.br (tj. wtorek) zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Podstawy elektroniki prowadzone przez dra inż. E. Sroczana zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym ustalonym z prowadzącym