W dniu 24.05. br. (tj. wtorek) zajęcia z przedmiotu Mikroekonomia zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym