W dniu 13.04.br (tj. środa) zajęcia z przedmiotu Prawo gospodarcze prowadzone przez Pana mgr M. Szczepańskiego zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.