Egzamin z przedmiotu Zarządzanie małym, średnim i dużym przedsiębiorstwem –
prowadzący: dr inż. A. Mazur – odbędzie się w dniu 08.02.br. (tj. sobota) w godz. 12:00-12:45
sala 14 budynek nr 5