W dniach 03.04.br. (niedz.) oraz 09.04.br. (sob.) zajęcia z przedmiotu Podstawy ekonometrii prowadzone przez dra B. Godziszewskiego zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.