W dniu 09.10.2022 (tj. niedziela) zajęcia wykładowe z przedmiotu „Infrastruktura transportu szynowego” prowadzone przez dra E. Wróblewskiego zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.