W dniu 10.10.2022 (tj. poniedziałek) zajęcia z przedmiotu „Infrastruktura transportu szynowego” prowadzone przez dra E. Wróblewskiego zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.