Zajęcia z przedmiotu Mikroekonomia prowadzone przez dra B. Godziszewskiego w dniach: 05.04.br. (wt.), 07.04.br. (czw.)i  12.04.br (wt.) zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.