W dniu 10.10.2022 (tj. poniedziałek) zajęcia wykładowe z przedmiotu „Materiałoznawstwo” prowadzone przez dra E. Wróblewskiego zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.