Idea konferencji

Szanowni Państwo
Instytut Nauk o Zdrowiu wspólnie z Instytutem Nauk Technicznych zapraszają na konferencję naukową, pt.:

“Ochrona zdrowia w ujęciu interdyscyplinarnym”

która odbędzie się 26 stycznia 2021 r. w formule online.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie – prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński

Mówiąc o ochronie zdrowia, nie sposób odwołać się tylko i wyłącznie do samych metod leczenia pacjentów. Owa interdyscyplinarność w ochronie zdrowia obejmuje bowiem szereg procesów, tj.: profilaktyka zdrowia, edukacja społeczeństwa, promocja zdrowego stylu życia, diagnostyka i leczenie pacjentów w oparciu o nowoczesne metody i technologie medyczne, rehabilitacja pacjentów, prowadzenie badań naukowych, szkolenie personelu medycznego, wymiana doświadczeń międzynarodowych, zarządzanie systemem opieki medycznej etc.

Stąd też główne cele naszej konferencji to: wskazanie multidyscyplinarności tej dziedziny nauki, wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów działających w w/w obszarach oraz zachęcenie przyszłych studentów do poszukiwania rozwiązań opartych na całym wachlarzu dostępnych możliwości.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w naszym kraju oraz w trosce o bezpieczeństwo uczestników konferencji, zdecydowaliśmy się zorganizować to wydarzenie w formule wirtualnej i udostępnić wystąpienia naszych Prelegentów na stronie internetowej uczelni oraz w mediach społecznościowych, do śledzenia których serdecznie Państwa zapraszamy.

Życzę miłego odbioru!

dr Małgorzata Wójcik
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Program wydarzenia

1. Aspekty neurologiczne w poszukiwaniu etiopatogenezy młodzieńczej idiopatycznej skoliozy.
dr hab. n. med. Piotr Rogala, prof. PWSZ – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

2. Wpływ stanu odżywienia na wyniki leczenia onkologicznego. – dr hab. n. med. Marcin Mardas

3. Wykorzystanie metod specjalnych fizjoterapii u pacjentów onkologicznych (metoda PNF) – mgr Agnieszka Filarecka – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

4. Regulacja masy ciała a otyłość.
dr hab. n. med. Marta Stelmach – Mardas – Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

5. Akupunktura i akupresura a skutki uboczne stosowania chemioterapii (CINV) przegląd systematyczny.
Studenci III roku Fizjoterapii w PWSZ Gniezno: Julia Warda, Klaudia Kijak, Oliwia Skiba, Klaudia Meller, Edyta Urbańska, Oliwia Kempska
Student I roku Fizjoterapii w PWSZ Gniezno: Kacper Łuczkowiak
Opieka merytoryczna – dr hab. n. med. Marcin Mardas, dr hab. n. med. Marta Stelmach -Mardas

6. Wpływ technik czaszkowo – krzyżowych na rytm serca, stabilność posturalną i poziom kortyzolu.
dr Małgorzata Wójcik – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
dr Inga Dziembowska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Patofizjologii
prof. dr hab. Ewa Żekanowska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Patofizjologii

7. Ocena skuteczności różnych modeli treningu rehabilitacyjnego u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
dr Małgorzata Koszutska-Błaszczyk – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

8. Ocena działalności leczniczej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce w latach 2009-2019.
dr Anna Święcicka – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

9. Zastosowanie metoksyfluranu w warunkach przedszpitalnych.
dr n. farm. Olga Dolacińska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
dr Marcin Zieliński – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Poznaniu

10. Jakość życia kobiet z rozpoznanym rakiem jajnika.
dr Katarzyna Plagens-Rotman – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
dr Maria Połocka-Molińska – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

11. Małoletni w kontekście przeprowadzenia zabiegu medycznego.
dr Matylda Gwoździcka-Piotrowska – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

12. Nanocząstki i mikrokapsułki jako nośniki leków w terapii celowanej.
dr Tomasz Kubiak – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

13. Inteligentny wózek zakupowy.
Absolwent Informatyki w PWSZ Gniezno – inż. Mariusz Lemański
Opieka merytoryczna – dr inż. Przemysław Zakrzewski – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

14. Technologie w medycynie.
Studenci III roku Zarządzania i Inżynierii Produkcji w PWSZ Gniezno – Natalia Szymańska, Jakub Hombesz, Mateusz Milak
Opieka merytoryczna – dr inż. Przemysław Zakrzewski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

15. Zastosowanie i systemy inteligentnych budynków.
Studenci III roku Zarządzania i Inżynierii Produkcji w PWSZ Gniezno – Martyna Kołodziej, Artur Sęk, Mateusz Kułakowski
Opieka merytoryczna – dr inż. Przemysław Zakrzewski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

Prelegenci

prof. dr hab. n. med. Ewa Żekanowska

 

DR HAB. N. MED. PIOTR ROGALA, PROF. PWSZ GNIEZNO

Absolwent studiów medycznych na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doktorat obronił w 1980 roku, a tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał w 2011 roku. Jest specjalistą w zakresie chirurgii urazowo – ortopedycznej.

Zawodowo przez wiele lat związany był z Kliniką Ortopedii Akademii Medycznej w Poznaniu. W latach 1982 – 1983 jako asystent na Wydziale Lekarskim, odbył zagraniczny staż naukowy w zakresie ortopedii dziecięcej w Hôspital des Enfants Malades w Paryżu. W latach 1986 – 1990 pracował jako wykładowca i chirurg ortopeda w  Szpitalu Uniwersyteckim im.  Fatouma Bourgiba w Monastirze w Tunezji, a w latach 1990 – 1992 pracował jako ordynator Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej w Szpitalu Regionalnym w Johannesburgu w RPA (Natalspruit Hospital).

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym m.in.: Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, South African Orthopaedic Association, South African Pediatric Orthopaedic Association, European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, European Orthopaedic Research Society, Polish Spine Society, European Federation for Research in Rehabilitation.

Aktualnie jako pracownik naukowo – dydaktyczny związany jest z Kliniką Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii UM w Poznaniu oraz z Państowową Wyższą Szkołą Zawodową im. H. Cegielskiego w Gnieźnie.

W 2019 roku został odznaczony srebrnym medalem i dyplomem “LABOR OMNIA VINCIT ” za krzewienie idei pracy organicznej, głownie za wyprodukowanie nowej generacji endoprotezy i uzyskany patent światowy.

DR HAB. N. MED. MARCIN MARDAS

Absolwent kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Doktorat bronił w roku 2011, natomiast stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał w roku 2017 za cykl prac pt.: „Stan odżywienia, sposób żywienia i jakość życia u pacjentek w trakcie chemioterapii z powodu raka jajnika i ich wpływ na wyniki leczenia”. Dyplom specjalisty z położnictwa i ginekologii uzyskał w roku 2016. Obecnie w trakcie specjalizacji szczegółowej z ginekologii onkologicznej. Stypendysta DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst). W ramach programu Socrates-Erasmus studiował na Johanes Guttenberg Universität zu Mainz, Niemcy oraz odbył staże kliniczne m. in. w Gynäkologisches Krebszentrum – DKG – Zertifiziert, Kliniken Essen Mitte, Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Duisburg-Essen (Niemcy) oraz w Gynäkologisches Krebszentrum – DKG – Zertifiziert, Sana Klinikum Berlin Lichtenberg (Niemcy). Członek: European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), European Network of Young Gynae Oncologists (ENYGO), Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (PTGO), Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych (PTNŻ). Członek Stowarzyszenia do Walki z Chorobą Nowotworową. Od początku swojej pracy zawodowej związany z Oddziałem Ginekologii Onkologicznej Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Adiunkt w Katedrze Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Współautor i recenzent licznych publikacji naukowych.

DR HAB. N. MED. MARTA STELMACH – MARDAS

Studia magisterskie z epidemiologii ukończyła na Johannes Gutenberg-Universitaet Mainz w Niemczech w roku 2020, natomiast studia magisterskie z dietetyki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w roku 2007. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskała na Uniwersytecie Medycznym (UMP) w Poznaniu (Wydział Lekarski I) w roku 2017, natomiast stopień doktora nauk biologicznych również na UMP w roku 2011.

W ramach stypendium, wymian międzyuczelnianych, wymiany Erasmus i pracy naukowej odbyła liczne staże zagraniczne: Stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst i pobyt na Alberts Ludwig Universitaet, (Freiburg, Niemcy), stypendium w ramach programu Socrates Erasmus i studia na Universität für Bodenkultur (Wien, Austria), stypendium naukowe i staż na Christian-Albrechts-Universität zu (Kiel, Niemcy), stypendium i staż w Kliniken Essen-Mitte Universität Duisburg (Essen, Niemcy), stypendium Federation of European Nutrition Societies w ramach konferencji “Sustainable Diet and Food Security” Université de Lille Nord de France, (Lille, Francja).

W latach 2014-2018 pracowała jako PostDoc w w German Institute of Human Nutrition Potsdam-Rehbruecke, Niemcy. Stydendystka Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców (2018-2021). Edytor w czasopiśmie Nutrients (IF: 4,5). Praktyk i pracownik naukowo-dydaktyczny w UMP oraz w PWSZ Gniezno. Autorka licznych publikacji z zakresu żywienia człowieka i epidemiologii. Łączny dorobek to 140 IF, ponad 2200 kpt MNiSW, H-index:14

DR N. FARM. OLGA DOLACIŃSKA

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierunek farmacja o specjalności analiza leku. Stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych uzyskała w zakresie analizy farmaceutycznej. Kompetencje zawodowe podnosiła na kursach specjalizacyjnych z zakresu farmacji aptecznej oraz szpitalnej. Jest współautorem prac o tematyce trwałości leków. Swoje zainteresowania skupia wokół szeroko pojętej opieki farmaceutycznej.

DR N. MED. INGA DZIEMBOWSKA 

Psycholog, od 2016r. pracuje jako asystent w Katedrze Patofizjologii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Ponadto, od 2017 diagnozuje pacjentów w Poradni Zaburzeń Pamięci Centrum Medycznego NEUROMED w Bydgoszczy i dokonuje oceny neuropsychologicznej w badaniach klinicznych zorientowanych na leki, które mogą potencjalnie modyfikować przebieg choroby Alzheimera. Do jej naukowych zainteresowań należą zagadnienia związane z metabolizmem żelaza, odpowiedzią organizmu na stres oraz patofizjologią i terapią zaburzeń pamięci.

DR MATYLDA GWOŹDZICKA – PIOTROWSKA

Jest absolwentką Prawa oraz Europeistyki na WPiA UAM w Poznaniu, doktorem nauk prawnych. Od 1998 r. wykłada przedmioty prawnicze w uczelniach wyższych w Poznaniu, Gnieźnie, Koninie czy Lesznie. Zainteresowania naukowe dr Matyldy Gwoździckiej-Piotrowskiej koncentrują się wokół zagadnień z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego (z odniesieniem do praw małoletniego pacjenta), a także, z zamiłowania do podróży, prawa turystycznego.

Po obronie doktoratu opublikowała kilkadziesiąt artykułów w czasopismach naukowych i popularnonaukowych, jest też redaktorem kilku tomów monografii, recenzentem, autorką dwóch monografii i współautorką publikacji książkowej. Opracowała także kilka podręczników z zakresu prawa dla studentów.
Ukończyła kurs mediatora sądowego, od 2002r. wykonuje zawód radcy prawnego. Biegle włada j. angielskim i niemieckim, zna podstawy j. włoskiego i francuskiego.

DR MAŁGORZATA KOSZUTSKA-BŁASZCZYK 

Fizjoterapeuta, doktor nauk o kulturze fizycznej. W 2005 ukończyła stacjonarne studia magisterskie na Wydziale Wychowania Fizycznego na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku: Fizjoterapia. W 2006 roku ukończyła Podyplomowe Studium zarządzania w opiece zdrowotnej na Akademii Medycznej w Poznaniu. W 2013 roku obroniła pracę doktorską na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu pt: „Ocena skuteczności różnych modeli treningu rehabilitacyjnego u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc” i uzyskała tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej.
Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako fizjoterapeuta, później kierownik zakładu rehabilitacji w Wielkopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży, później w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii -szpital w Chodzieży. Jest absolwentką licznych kursów specjalistycznych oraz warsztatów.

DR TOMASZ KUBIAK

Specjalizuje się w interdyscyplinarnych badaniach z zakresu biofizyki, biochemii, nanomedycyny i fizyki materii miękkiej. Jest również fizykiem medycznym i popularyzatorem nauki. Stopień naukowy doktora nauk fizycznych w zakresie biofizyki uzyskał w 2016 r. na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu. Swoje umiejętności doskonalił w renomowanych ośrodkach naukowych w Szwajcarii (CERN), Niemczech (GSI Darmstadt, Forschungszentrum Jülich, Freie Universität Berlin, Universität Potsdam); Włoszech (Università degli Studi di Genova) oraz Francji (Institut de Physique de Rennes). W dorobku naukowym posiada publikacje, m.in. w takich czasopismach, jak: „ACS Applied Materials & Interfaces”; „Particuology”; „Current Applied Physics”; „British Journal of Radiology”; „Radiotherapy & Oncology”; „Radiation and Environmental Biophysics” oraz kilkadziesiąt referatów na prestiżowych konferencjach międzynarodowych i krajowych. Ponadto jest autorem 30 artykułów dydaktycznych i metodycznych.

Za swoje osiągnięcia był wielokrotnie wyróżniany, m.in. stypendiami naukowymi MNiSW, Fundacji UAM, Funduszu Rodziny Kulczyków, Rektora UAM oraz nagrodami za najlepsze wystąpienia konferencyjne.

DR KATARZYNA PLAGENS – ROTMAN

Wieloletni wykładowca akademicki na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. Specjalistka w zakresie pielęgniarstwa ginekologicznego.

Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych w dziedzinie onkologii, ginekologii oraz współautorka monografii „Podstawy pielęgniarstwa”. Redaktor tematyczny w czasopiśmie Pielęgniarstwo Polskie, redaktor naukowy w „Farmakoekonomice Szpitalnej” oraz recenzent dla polskich i zagranicznych czasopism naukowych, m.in. Journal of Cancer, Journal of Diabetes Investigation czy Journal of Cellular and Molecular Medicine. Członek Polskiego Towarzystwa Położnych oraz Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych. Miłośniczka koni i Amazonka. Zainteresowania: onkologia, ginekologia oraz profilaktyka nowotworów złośliwych.

dr Maria Połocka-Molińska


DR ANNA ŚWIĘCICKA

Magister na kierunku fizjoterapia, doktor nauk społecznych. Absolwentka Collegium Medicum UMK im. L. Rydygiera w Bydgoszczy (2010). Ukończyła pedagogiczne studia podyplomowe w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej (2011). Stopnień doktora nauk społecznych uzyskała na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2019).

Wieloletni praktyk fizjoterapii w dziedzinie lecznictwa uzdrowiskowego. Adiunkt w Instytucie Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.
Swoje zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych m.in. z fizjoterapią w geriatrii, historią rehabilitacji uzdrowiskowej oraz szeroko rozumianą polityką zdrowotną, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności i uwarunkowań rozwojowych systemu opieki zdrowotnej, w tym lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce i na świecie.

DR MAŁGORZATA WÓJCIK

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu i Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu. Ukończyła Osteopathie Schule Deutschland, posiada tytuł DO oraz kształci się na studiach podyplomowych w zakresie osteopatii pediatrycznej. Obecnie w trakcie odbywania kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie Fizjoterapii. Ukończyła wiele specjalistycznych kursów z zakresu Fizjoterapii: NDT-Bobath, PNF, Cyriax, McKenzie, Butler, Kinesiotaping, terapii manualnej, medycyny mięśniowo-powięziowej, wisceralnej i czaszkowo-krzyżowej.
Członkini Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, sekcji Fizykodiagnostyki twarzy i fizjoterapii stomatologicznej. Od ponad 20 lat pracuje jako fizjoterapeuta. Współpracowała blisko 10 lat z Teatrem Wielkim, Szkołą Baletową Foutte w Poznaniu oraz jako konsultant w Państwowej Szkole Baletowej w Łodzi. Realizuje różne projekty badawcze i jest autorką wielu publikacji o charakterze naukowym. Pasjonuje ją żeglarstwo, narciarstwo i hippika.

DR INŻ. PRZEMYSŁAW ZAKRZEWSKI

Uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej w 2005 roku. Tytuł rozprawy: „Algorytmy zintegrowanego sterowania procesem oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego”. Od 1996 roku pracuje w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej, a od 2005 roku w Instytucie Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie.

Obszar jego zainteresowań naukowo-badawczych obejmuje sterowanie, modelowanie i optymalizację procesów oczyszczania ścieków oraz systemów dystrybucji wody, a w szczególności:
• projektowanie i realizację systemów sterowania procesami na bazie architektury Internetu Przedmiotów (IoT, IIoT) – inteligentne algorytmy sterowania,
• modelowanie i symulację procesów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) – analiza efektywności procesów,
• optymalizację i wspomaganie decyzji (DSS) operatora procesu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji – dobór punktu pracy.

dr Marcin Zieliński
MGR AGNIESZKA FILARECKA

Absolwentka Collegium Mediucum UMK w Toruniu kierunek fizjoterapia, ratownictwo medyczne i kosmetologia. Doświadczenie zawodowe zdobywane na licznych kursach związanych z tematyką fizjoterapii neurologicznej, sportowej, onkologicznej, certyfikowany terapeuta IBITA Bobath, i PNF. Fizjoterapeuta kadry narodowej w kajakarstwie sprint kobiet w PZKaj w przygotowaniach do Tokyo 2020 (21). Obecnie w trakcie odbywania szkolenia specjalizacyjnego z dzieciny fizjoterapii, oraz otwartego przewodu doktorskiego. Autorka licznych publikacji naukowych z dziedziny onkologii, neurologii i fizjoterapii sportowej.

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno

tel. 61 424 29 42 wew. 333 (Dział Promocji)
email: promocja@pwsz-gniezno.edu.pl

Komitet naukowy

prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński
dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ Gniezno
dr hab. n. med. Stanisław Malinger, prof. PWSZ Gniezno
dr hab. n. med. Marta Stelmach Mardas, prof. PWSZ Gniezno
dr Matylda Gwoździcka – Piotrowska
dr Maria Połocka – Molińska
dr Małgorzata Wójcik
dr Katarzyna Plagens – Rotman
dr n. farm. Olga Dolacińska
dr Renata Adamek
dr Tomasz Kubiak
dr inż. Przemysław Zakrzewski