01
Tytuł: Elementy ekonomiki jakości w przedsiębiorstwach
Autor: Maciej Szafrański

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i marketing oraz kierunków pokrewnych, a także dla menedżerów zajmujących się zarządzaniem, w tym zarządzaniem jakością. Zaprezentowano w niej m.in. pojęcie jakości, zakres ekonomiki jakości, wybrane problemy ograniczoności zasobów oraz zagadnienia efektywności i skuteczności działań jakościowych. Następnie omówiono koszty jakości i przedstawiono typowe metody uzyskiwania informacji o tej grupie kosztów z systemu rachunkowości przedsiębiorstwa. Przedstawiono metody i narzędzia stosowane w analizie kosztów jakości, przy czym omówiono możliwość wykorzystania metod rachunku efektywności ekonomicznej uwzględniających zjawisko zmiany wartości pieniądza w czasie ze zwróceniem uwagi na kwestię budżetowania kosztów jakości. Na zakończenie zaprezentowano rachunek kosztów jakości, zwracając uwagę na ważność optymalizacji poziomu jakości. Omówione w książce zagadnienia teoretyczne wzbogacono licznymi przykładami.

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Rok wydania: 2007
Dostępna w Bibliotece PWSZ w Gnieźnie