01

Tytuł: Materiały inżynierskie. Podręcznik do zajęć z Materiałoznawstwa.
Autor: Andrzej Barbacki, Tomasz Kachlicki

Celem podręcznika jest dostarczenie podstawowej wiedzy w zakresie materiałów inżynierskich, umożliwiającej skuteczne porozumiewanie się w tym zakresie z konstruktorami, technologami, kontrahentami itp. W podręczniku położono nacisk na wyjaśnienie, jak skład chemiczny, struktura i właściwości materiałów wpływają na możliwości zastosowania określonych procesów kształtowania wyrobów. Będzie to możliwe dzięki poznaniu najważniejszych zjawisk zachodzących w materiałach inżynierskich w trakcie procesów technologicznych takich jak obróbka cieplna i cieplno- chemiczna, obróbka plastyczna i inne. W skrypcie krótko omówiono najważniejsze procesy zagrażające trwałości elementów konstrukcji i narzędzi w trakcie ich eksploatacji.Skrypt napisano do zajęć z Materiałoznawstwa dla studentów kierunków: „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” oraz „Transport”.

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie
Rok wydania: 2014
Dostępna w Bibliotece PWSZ w Gnieźnie i w sprzedaży na stronie uczelni.