01
Tytuł: Podstawy konstrukcji maszyn dla studentów kierunków niemechanicznych
Autor: Piotr Maluśkiewicz
Zagadnienia będące treścią książki należą do podstawowego kanonu wiedzy inżynierskiej. Przedstawiono kryteria projektowania, podstawy obliczeń wytrzymałościowych, zasady konstruowania połączeń nierozłącznych (spawanych, zgrzewanych, lutowanych, klejonych, nitowanych), rozłącznych (kształtowe, gwintowe). Omówiono również zasady konstruowania zespołów do przenoszenia napędu, tzn. sprzęgieł, hamulców oraz przekładni mechanicznych: zębatych, łańcuchowych, pasowych i ciernych.
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla osób studiujących na kierunkach niemechanicznych. Jej zakres tematyczny jest próbą pogodzenia obowiązujących standardów nauczania z tradycyjną filozofią pojmowania omawianego obszaru wiedzy.
Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej                                                                 
Rok wydania: 2009
ISBN:978-83-7143-887-0