01
Tytuł: Zarzadzanie środowiskowe jako warunek ekologizacji przedsiębiorstwa. Próba modelu teoretycznego
Autor: Jan Jabłoński

Celem pracy jest uzasadnienie tezy traktującej zarządzanie środowiskowe jako warunek konieczny procesu ekologizacji oraz skonstruowanie modelu mechanizmu decydującego o zmianach jego udziału w procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Proces ekologizacji został przedstawiony jako swoistego rodzaju proces produkcyjny, którego wynikiem jest wielkość szkody wywołanej w środowisku przez procesy i materiały związane z cyklem życia produktu, a celem – osiągnięcie przez produkt cech wyrobu najlepszego pod względem ekologicznym.

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Rok wydania: 2001
Dostępna w Bibliotece PWSZ w Gnieźnie.