01
Tytuł: Zastosowanie metod chromatograficznych
Autor: Adam Voelkel (red.)

Jest to opracowanie zbiorowe będące również współautorstwa Katarzyny Balickiej- Daszkiewicz i Kasyldy Milczewskiej.

W podręczniku przedstawiono podstawowe możliwości wykorzystania niektórych techniki chromatografii, takich jak: chromatografia gazowa, chromatografia cieczowa, chromatografia cienkowarstwowa, a także metody przygotowania próbek do analizy chromatograficznej oraz tzw. techniki sprzężone, wykorzystując chromatografię w połączeniu z technikami spektroskopowymi. Zaprezentowano również metody analizy jakościowej i ilościowej w chromatografii. Szczegółowo omówiono zastosowanie metod chromatograficznych w analityce oraz badaniach fizykochemicznych z uwzględnieniem zjawiska adsorpcji tzw. odwróconej chromatografii gazowej. Opisano także podstawowe czynności dotyczące oprogramowania stosowanego w obsłudze chromatografów gazowych i cieczowych.

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Rok wydania: 2005
Dostępna w Bibliotece PWSZ w Gnieźnie.