USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Harmonogram rekrutacji

Terminarz rekrutacji 2024/25

01.05.2024 – 25.10.2024

Terminy dla kandydatów na studia stacjonarne Studia pierwszego i drugiego stopnia
01.05.2024rozpoczęcie I tury naboru
16.07.2024  koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny terminu wnoszenia opłat rekrutacyjnych
19.07.2024publikacja listy osób zakwalifikowanych na studia w I turze
26.07.2024 godz.15.00ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych
29.07.2024 po godz. 12.00publikacja listy osób przyjętych na studia w I turze
17.07.2024rozpoczęcie II tury naboru
16.09.2024 godz.15.00koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych oraz złożenia kompletu dokumentów
20.09.2024 po godz. 12.00publikacja listy osób przyjętych na studia w II turze
20.09.2024rozpoczęcie III tury naboru
25.10.2024 do godz.15.00koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych oraz złożenia kompletu dokumentów
31.10.2024publikacja listy osób przyjętych na studia w III turze

Uwaga!

Kształcenie na poszczególnych kierunkach zostanie uruchomione w przypadku przyjęcia wystarczającej liczby kandydatów.