USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł (opłata ta nie podlega zwrotowi).

  1. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualny numer konta bankowego, który zostanie wygenerowany w systemie IRK (inny dla każdego kandydata).

2. Kandydat powinien dokonać opłaty rekrutacyjnej z odpowiednim wyprzedzeniem – ostateczne terminy dokonywania wpłat, podane zostały w HARMONOGRAMIE REKRUTACJI.

3. Informacje o sposobie płatności oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej pojawią się na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata w zakładce „PŁATNOŚCI” po dokonaniu zapisu (zgłoszenia) na wybrany kierunek/kierunki studiów.

Po wpływie opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni, na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie jej dokonania.