USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna na studia

1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł (opłata ta nie podlega zwrotowi).
2. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualny numer konta bankowego, który zostanie wygenerowany w systemie IRK.
3. Jeśli kandydat składa dokumenty na kilka kierunków – numer konta bankowego zostanie wygenerowany, odrębnie na każdy z tych kierunków studiów.
4. Kandydat powinien dokonać opłaty rekrutacyjnej z odpowiednim wyprzedzeniem – ostateczne terminy dokonywania wpłat, podane zostały w HARMONOGRAMIE REKRUTACJI
5. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków.
6. Informacje o sposobie płatności oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej pojawią się na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata w zakładce „OPŁATA” po dokonaniu przez niego zapisu (zgłoszenia) na wybrany kierunek/kierunki studiów.
7. Po wpływie opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni, na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie jej dokonania.

Znajdziesz nas również na: