USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Opłaty – studia niestacjonarne

Uprzejmie informujemy, iż na studenckim koncie poczty elektronicznej będą dostępne faktury za dany semestr. Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury, gdzie odbiorcą będzie firma proszone są o niezwłoczne dostarczenie do Kwestury poprawnie wypełnionego wniosku o wystawienie faktury.

Dotyczy roku akademickiego 2023/2024

Dotyczy roku akademickiego 2022/2023

Dotyczy roku akademickiego 2021/2022

Dotyczy roku akademickiego 2020/2021

UWAGA !!!

Wszelkie wpłaty należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych!

Przed dokonaniem opłaty proszę zalogować się do Wirtualnej Uczelni w celu weryfikacji nr konta.

Terminy oznaczają datę wpływu na konto Uczelni, a nie datę dokonania wpłaty u pośredników finansowych.

Osoby zainteresowane by odbiorcą na fakturze była firma, proszone są o niezwłoczne dostarczenie poprawnie wypełnionego wniosku o wystawienie faktury.

Wniosek ten należy składać przed każdym semestrem.

Wniosek o wystawienie faktury

Faktury wysyłane będą na studencki adres poczty elektronicznej znajdujący się w domenie Uczelni, której użytkownikiem jest Student.

Uprzejmie przypominamy, iż wszelka korespondencja z Uczelnią powinna być kierowana ze studenckiego konta poczty elektronicznej zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 12/2021 z dn. 26.02.2021r.

Brak zgłoszenia oznaczać będzie otrzymanie faktury wyłącznie ze wskazaniem nabywcy (Studenta).