STUDIA STACJONARNE – SEMESTR LETNI

UWAGA!

Plan może ulec zmianie.
Data przy pliku danego planu jest datą aktualizacji. 

ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Analityka bezpieczeństwa – sem 2 – Aktualizacja 2023-02-20

Analityka bezpieczeństwa – sem 6 – Aktualizacja 2023-02-20

INFORMATYKA

Informatyka – sem 2 – Aktualizacja 2023-03-23

Informatyka – sem 4 – Aktualizacja 2023-03-21

Informatyka – sem 6 – Aktualizacja 2023-03-17

TRANSPORT

Transport i logistyka – sem 2 – Aktualizacja 2023-03-23

Transport – sem 6 – Aktualizacja 2023-02-14

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Zarządzanie i inżynieria produkcji – sem 2 – Aktualizacja 2023-03-23

Zarządzanie i inżynieria produkcji – sem 4 – Aktualizacja 2023-03-21

Zarządzanie i inżynieria produkcji – sem 6 – Aktualizacja 2023-03-13

FIZJOTERAPIA

Fizjoterapia – sem 2 – Aktualizacja 2023-03-15

Fizjoterapia – sem 4 – Aktualizacja 2023-03-23

Fizjoterapia – sem 6 – Aktualizacja 2023-03-23

Fizjoterapia – sem 8 – Aktualizacja 2023-03-20

Fizjoterapia – sem 10 – Aktualizacja 2023-03-13

PIELĘGNIARSTWO

Pielęgniarstwo – sem 2 – Aktualizacja 2023-03-20

Pielęgniarstwo – sem 4 – Aktualizacja 2023-03-23

Pielęgniarstwo – sem 6 – Aktualizacja 2023-03-23

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zajęcia z wychowania fizycznego dla I roku studiów stacjonarnych

TYGODNIE PARZYSTE I NIEPARZYSTE

Wykaz tygodni P i N s. letni 2022-2023

 

STUDIA NIESTACJONARNE – SEMESTR LETNI

 

INFORMATYKA

Informatyka – sem 2 – Aktualizacja 2023-03-06

Informatyka – sem 4 – Aktualizacja 2023-03-03

Informatyka – sem 6 – Aktualizacja 2023-03-03

Informatyka – sem 8 – Aktualizacja 2023-03-03

TRANSPORT

Transport i logistyka – sem 2 – Aktualizacja 2023-03-07

Transport i logistyka – sem 4 – Aktualizacja 2023-03-03

Transport – sem 6 – Aktualizacja 2023-03-07

Transport – sem 8 – Aktualizacja 2023-03-07

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Zarządzanie i inżynieria produkcji – sem 2 – Aktualizacja 2023-03-07

Zarządzanie i inżynieria produkcji – sem 4 – Aktualizacja 2023-03-03

Zarządzanie i inżynieria produkcji – sem 6 – Aktualizacja 2023-03-16

Zarządzanie i inżynieria produkcji – sem 8 – Aktualizacja 2023-03-16