INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy:      postępowanie o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie specjalizacji geriatrycznej – szkolenie dla kadry dydaktycznej uczelni realizowanego w ramach projektu pn. „Studiuj Pielęgniarstwo w PWSZ w Gnieźnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020/

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY