USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

dr hab. n. med. Marta Stelmach-Mardas

Profesor Uczelni
Instytut Nauk o Zdrowiu
email: m.stelmach-mardas@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna
Studia magisterskie z epidemiologii ukończyła na Johannes Gutenberg-Universitaet Mainz w Niemczech w roku 2020, natomiast studia magisterskie z dietetyki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w roku 2007.

Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskała na Uniwersytecie Medycznym (UMP) w Poznaniu (Wydział Lekarski I) w roku 2017, natomiast stopień doktora nauk biologicznych również na UMP w roku 2011.

W ramach stypendium, wymian międzyuczelnianych, wymiany Erasmus i pracy naukowej odbyła liczne staże zagraniczne: Stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst i pobyt na Alberts Ludwig Universitaet, Freiburg, Niemcy,

Stypendium w ramach programu Socrates Erasmus i studia na Universität für Bodenkultur Wien, Austria,

Stypendium naukowe i staż na Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Niemcy,

Stypendium i staż w Kliniken Essen-Mitte Universität Duisburg Essen, Niemcy,

Stypendium Federation of European Nutrition Societies w ramach konferencji “Sustainable Diet and Food Security” Université de Lille Nord de France, Lille, Francja.

W latach 2014-2018 pracowała jako PostDoc w w German Institute of Human Nutrition Potsdam-Rehbruecke, Niemcy. Stydendystka Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców (2018-2021).

Edytor w czasopiśmie Nutrients (IF: 4,5).

Praktyk i pracownik naukowo-dydaktyczny w UMP oraz w ANS Gniezno.

Publikacje

Autorka licznych publikacji z zakresu żywienia człowieka i epidemiologii. Łączny dorobek to 140 IF, ponad 2200 kpt MNiSW, H-index:14