USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

dr inż. Przemysław Zakrzewski

Adiunkt
Instytut Nauk Technicznych
email: p.zakrzewski@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna
Uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej w 2005 roku. Tytuł rozprawy: „Algorytmy zintegrowanego sterowania procesem oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego”. Od 1996 roku pracuje w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej, a od 2005 roku w Instytucie Informatyki Akademii  im. H. Cegielskiego w Gnieźnie. Obszar jego zainteresowań naukowo-badawczych obejmuje sterowanie, modelowanie i optymalizację procesów oczyszczania ścieków oraz systemów dystrybucji wody, a w szczególności:

projektowanie i realizację systemów sterowania procesami na bazie architektury Internetu Przedmiotów (IoT, IIoT) – inteligentne algorytmy sterowania,

modelowanie i symulację procesów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) – analiza efektywności procesów,

optymalizację i wspomaganie decyzji (DSS) operatora procesu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji – dobór punktu pracy.

Publikacje

Paez, Y. Filion, M. Castro-Gama, C. Quintiliani, S. Santopietro, D. Butler, R. Farmani, G. Fu, F. Meng, C. Sweetapple, K. Diao, Y. Huang, B. Ulanicki, Q. Zhang, F. Zheng, E. Abraham, J. Deuerlein, D. Gilbert, O. Piller, A. Bałut, R. Brodziak, J. Bylka, P. Zakrzewski, J. Cai, O. Chenhao, G. Jinliang, H. Shiyuan, L. Yuanzhe, H. A. Mahmoud, E. Nikoloudi, M. Romano, S. Sophocleous, K. Woodward, E. Creaco, A. Di Nardo, M. Di Natale, G. F. Santonastaso, A. Bibok, A. Aguilar, P. Cuero, S. Gonzalez, S. Muñoz, J. Pérez, A. Posada, J. Robles, C. Salcedo, K. Vargas, M. Franchini, S. Galelli, J. Kim, P. Iglesias-Rey, Z. Kapelan, J. Saldarriaga, D. Savic, T. Walski: Battle of Postdisaster Response and Restoration, Journal of Water Resources Planning and Management 146(8), 2020 [140 pkt.]

Bałut, R. Brodziak, J. Bylka, P. ZakrzewskiRanking Approach to Scheduling Repairs of Water Distribution System in Post Disaster Response and Restoration Service, Water 11(8), 1591, 2019 [70 pkt.]

Antonowicz, A. Bałut, A. Urbaniak, P. ZakrzewskiAlgorithm for Early Warning System in Water Contamination Network, 20th International Carpathian Control Conference, Kraków-Wieliczka, Poland, 2019 [20 pkt.]

Jeż-Walkowiak, M. Komorowska-Kaufman, Z. Dymaczewski, M. M. Sozański, P. ZakrzewskiProperties of catalyst for iron and manganese oxidation in filter materials, E3S Web of Conferences, Vol. 59, p. 00014-1 – 00014-6, 2018 [15 pkt.]

Bałut, R. Brodziak, J. Bylka, P. ZakrzewskiBattle of Post-Disaster Response and Restauration (BPDRR), WDSA/CCWI Joint Conference Proceedings, Vol. 1, p. 104-1 – 104-8, 2018

Zakrzewski, J. Mazurkiewicz, A. Antonowicz: Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do dynamicznego określania punktu pracy obiektów wod-kan, Instal, Nr 9, s. 53 – 57, 2018

Antonowicz, R. Brodziak, J. Bylka, J. Mazurkiewicz, S. Wojtecki, P. ZakrzewskiUse of EPANET solver to manage water distribution in Smart City, E3S Web of Conferences, Vol. 30, p. 01016-1 – 01016-8, 2018 [15 pkt.]

Jeż-Walkowiak, M. Komorowska-Kaufman, Z. Dymaczewski, M. M. Sozański, P. ZakrzewskiWłaściwości katalizatorów procesu utleniania żelaza i manganu w złożach filtrów pospiesznych, Monografia: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, Vol. 6, Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, s. 137 – 149, 2017 [20 pkt.]

Brodziak, J. Bylka, A. Urbaniak, P. ZakrzewskiDecision support in sustainable management of water supply systems, Modelling and Simulation – The Europen Simulation and Modelling Conference – ESM ‘2016, Palmas, Gran Canaria, Spain: EUROSIS-ETI, p. 331 – 335, 2016

Brodziak, J. Bylka, A. Urbaniak, P. ZakrzewskiSterowanie pracą pomp w sieciach wodociągowych zasilanych z wielu źródeł, Monografia: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, pod redakcją Zbysława Dymaczewskiego, Joanny Jeż-Walkowiak i Andrzeja Urbaniaka, PZITS Poznań, s. 785 – 798, 2016