Adiunkt
Instytut Nauk o Zdrowiu
e mail: k.plagens-rotman@pwsz-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

Wieloletni wykładowca akademicki na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. Specjalistka w zakresie pielęgniarstwa ginekologicznego.

Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych w dziedzinie onkologii, ginekologii oraz współautorka monografii „Podstawy pielęgniarstwa”. Redaktor tematyczny w czasopiśmie Pielęgniarstwo Polskie, redaktor naukowy w „Farmakoekonomice Szpitalnej” oraz recenzent dla polskich i zagranicznych czasopism naukowych, m.in. Journal of Cancer, Journal of Diabetes Investigation czy Journal of Cellular and Molecular Medicine. Członek Polskiego Towarzystwa Położnych oraz Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych. Miłośniczka koni i Amazonka.

Zainteresowania: onkologia, ginekologia oraz profilaktyka nowotworów złośliwych.

Publikacje z afiliacją PWSZ Gniezno

  • Bączyk, Kubiak S., Plagens-Rotman K.: Podstawy pielęgniarstwa. Skrypt dla studentów. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie. 2013
  • Plagens – Rotman K.: ROLA PIELĘGNIARKI, LEKARZA I FARMACEUTY w zintegrowanym podejściu do pacjentek ze zdiagnozowanym rakiem szyjki macicy. Farmakoekonomika Szpitalna. 2020; 49: 53 – 57
  • Ulatowska A., Plagens-Rotman K., Włodarczyk E., Bączyk G: Nurses evaluation of funcional status residents of social welfare home in Gniezno with the use of nosger scale. Pielęgniarstwo Polskie 2020; 2: 93 – 100
  • Jarząbek-Bielecka G., Madzia R. K., Bojanowska K., Witold Kędzia W., Plagens-Rotman K., Bielecki M, Jarząbek A.: Zarys problemu cierpienia i bólu w praktyce lekarza rodzinnego  wybrane aspekty medyczne i humanistyczne  także  kontekście pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, Medycyna Rodzinna; 2020; 1: 22-25
  • Plagens-Rotman K., Bielecka-Jarząbek G., Kędzia W.: Zarys problemu wrodzonych wad rozwojowych żeńskich narządów płciowych w ginekologii i w praktyce lekarza rodzinnego. Medycyna Rodzinna 2020; 1:30-33
  • Araszkiewicz A., Plagens-Rotman K.: Edukacja przedporodowa jako przygotowanie kobiety do macierzyństwa. Pielęgniarstwo Polskie. 2020; 3: 174-178
  • Plagens-Rotman K., Gwoździcka-Piotrowska M.: Leczenie nowotworów złośliwych narządu rodnego, a zintegrowana opieka medyczno-prawna nad kobietą we wczesnych i późnych odczynach popromiennych oraz w powikłaniach ogólnoustrojowych podczas radioterapii. Farmakoekonomika Szpitalna. 2020