USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

mgr inż. Maciej Matysiak

Asystent
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
email: m.matysiak@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna
Asystent w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. Wykładowca Szkoły NATO w Oberammergau w Niemczech. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika. Jest ekspertem i doradcą w zakresie działalności służb specjalnych, szeroko rozumianego bezpieczeństwa, terroryzmu, obronności i szpiegostwa. Były żołnierz zawodowy. W trakcie służy wojskowej zajmował stanowiska związane z bezpieczeństwem Sił Zbrojnych RP w Polsce i poza terenem kraju. Brał dział w misjach w Chorwacji, Kosowie, Bośni i Hercegowinie, Iraku.
Aktywnie brał udział w działaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem szpiegostwa, terroryzmu, korupcji i przestępczości zorganizowanej skierowanej przeciwko SZ RP.
Służbę wojskową zakończył na stanowisku Zastępcy Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w 2016 r.