Profesor
Instytut Nauk o Zdrowiu
email: s.malinger@pwsz-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

Prof. PWSZ, dr hab. med. Stanisław Malinger jest specjalistą z zakresu chirurgii ogólnej oraz endoskopii gastroenterologicznej diagnostycznej i zabiegowej.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu w 1975 roku, rozpoczął pracę w Klinice Ogólnej i Gastroenterologicznej w Poznaniu. Specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej uzyskał w 1982 roku. Tytuł dr hab. otrzymał w 2001 roku.

W trakcie swojej kariery zawodowej brał udział w wielu szkoleniach i stażach krajowych i zagranicznych, m. in.: Szwajcarii, Niemczech, Włoszech, Francji, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Japonii i Stanach Zjednoczonych. Przez wiele lat był Kierownikiem Centralnej Pracowni Endoskopii Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Jest członkiem wielu towarzystw i organizacji naukowych, krajowych i zagranicznych oraz autorem prac naukowych, artykułów i podręczników dla studentów, a także promotorem prac doktorskich, magisterskich i licencjackich.

Od 2010 roku jest również pracownikiem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie.