USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Uczelnia bez barier

Stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, utworzone zostało w celu przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego oraz  dla zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do kształcenia na poziomie wyższym.

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami w ANS Gniezno

dr Anna Święcicka
e-mail: a.swiecicka@ans-gniezno.edu.pl

Zadania i kompetencje Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami reguluje:

Niepełnosprawni studenci mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Aby otrzymać takie stypendium, student musi jedynie przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności i wypełnić formularz (stanowiący załącznik nr 3 do regulaminu świadczeń dla studentów) dostępny w zakładce: Zasady przyznawania świadczeń dla studentów.

Studenci, chcący otrzymać wsparcie Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych proszeni są o wypełnienie ankiety dostępnej poniżej:

Ankieta – wsparcie dla studenta

Do podstawowych zadań uczelni należy stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:

  1. procesie przyjmowania na uczelnię
  2. kształceniu,
  3. prowadzeniu działalności naukowej.

Celem wsparcia tych zadań ministrowie nadzorujący uczelnie przekazują dotację podmiotową. Środki finansowe z dotacji powinny być przeznaczone na zapewnienie kandydatom na studia i studentom, warunków do pełnego udziału zarówno w procesie przyjmowania  na studia i kształceniu.

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/nauka/wsparcie-niepelnosprawnych-studentow-i-doktorantow

W celu wsparcia w kształceniu studentów z niepełnosprawnością, Uczelnia realizuje projekt, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego:

„UCZELNIA DOSTĘPNA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

W celu wsparcia zmian organizacyjnych na Uczelni, zwiększających dostępność ANS Gniezno realizuje projekt pt: „Uczelnia dostępna dla Osób z Niepełnosprawnościami”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu jest:

  • Wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni.
  • Zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej na Uczelni wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań na Uczelni.
  • Opracowanie i wdrożenie procedur na Uczelni mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię.
  • Wprowadzenie do programów nauczania na Uczelni modyfikacji wyrównujących szanse studentów z niepełnosprawnościami i m.in  zapewnienie wsparcia w postaci pomocy dydaktycznych.
  • Realizację szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród pracowników Uczelni.

Więcej informacji: https://ans-gniezno.edu.pl/uczelnia-bez-barier/projekt-pt-uczelnia-dostepna-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/

W celu rozpowszechnienia informacji o dostępności, 26 maja 2022 r. odbyły się warsztaty pt: „Standardy komunikacji, obsługi i savoir vivre – w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością” zorganizowane przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych dla studentów ANS Gniezno.

W warsztatach uczestniczyli studenci Informatyki, Pielęgniarstwa i Fizjoterapii. Warsztaty prowadził niemal niewidomy, doświadczony coach z Lublina. Mimo znacznej niepełnosprawności, którą posiada osiągnął sukces zawodowy i dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi.

Więcej informacji: https://ans-gniezno.edu.pl/uczelnia-bez-barier/standardy-komunikacji-obslugi-i-savoir-vivre-w-kontaktach-z-osobami-z-niepelnosprawnoscia/(otworzy się w nowej karcie)