USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Dostępność uczelni dla osób z niepełnosprawnościami

W celu wsparcia w kształceniu studentów z niepełnosprawnością, Uczelnia realizuje projekt, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego:

„UCZELNIA DOSTĘPNA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

W celu wsparcia zmian organizacyjnych na Uczelni, zwiększających dostępność ANS Gniezno realizuje projekt pt: „Uczelnia dostępna dla Osób z Niepełnosprawnościami”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu jest:

  • Wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni.
  • Zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej na Uczelni wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań na Uczelni.
  • Opracowanie i wdrożenie procedur na Uczelni mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię.
  • Wprowadzenie do programów nauczania na Uczelni modyfikacji wyrównujących szanse studentów z niepełnosprawnościami i m.in  zapewnienie wsparcia w postaci pomocy dydaktycznych.
  • Realizację szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród pracowników Uczelni.

Więcej informacji: https://ans-gniezno.edu.pl/uczelnia-bez-barier/projekt-pt-uczelnia-dostepna-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/

W celu rozpowszechnienia informacji o dostępności, 26 maja 2022 r. odbyły się warsztaty pt: „Standardy komunikacji, obsługi i savoir vivre – w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością” zorganizowane przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych dla studentów ANS Gniezno.

W warsztatach uczestniczyli studenci Informatyki, Pielęgniarstwa i Fizjoterapii. Warsztaty prowadził niemal niewidomy, doświadczony coach z Lublina. Mimo znacznej niepełnosprawności, którą posiada osiągnął sukces zawodowy i dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi.

Więcej informacji: https://ans-gniezno.edu.pl/uczelnia-bez-barier/standardy-komunikacji-obslugi-i-savoir-vivre-w-kontaktach-z-osobami-z-niepelnosprawnoscia/(otworzy się w nowej karcie)