USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Informacje dla studentów, pracowników, kandydatów

Dla studentów:

Niepełnosprawni studenci mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Aby otrzymać takie stypendium, student musi jedynie przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności i wypełnić formularz (stanowiący załącznik nr 3 do regulaminu świadczeń dla studentów) dostępny w zakładce: Zasady przyznawania świadczeń dla studentów.

Studenci, chcący otrzymać wsparcie Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych proszeni są o wypełnienie ankiety dostępnej poniżej:

Ankieta – wsparcie dla studenta


Dla wykładowców i pracowników: