USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Kontakt

Stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, utworzone zostało w celu przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego oraz  dla zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do kształcenia na poziomie wyższym.

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami w ANS Gniezno

dr Anna Święcicka
e-mail: a.swiecicka@ans-gniezno.edu.pl

Zadania i kompetencje Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami reguluje: