USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Dokumenty do projektu pt.: “Uczelnia dostępna dla osób z niepełnosprawnościami”

Zarządzenie nr 18/2022

Wprowadzenie Regulaminu rekrutacji w Projekcie nr POWR.03.05.00-00-A040/20 pn. „Uczelnia dostępna dla Osób z Niepełnosprawnościami” oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Zarządzenie Rektora 18/2022 Biuletyn Informacji Publicznej (ans-gniezno.edu.pl)

Zarządzenie nr 64/2022

Zmiany zespołu projektowego do realizacji projektu nr POWR.03.05.00-00-A040/20 pod nazwą „Uczelnia dostępna dla Osób z Niepełnosprawnościami”.

Zarządzenie Rektora 64/2022 Biuletyn Informacji Publicznej (ans-gniezno.edu.pl)

Zarządzenie nr 11/2023

Powołanie Zespołu weryfikującego procedury w ramach realizacji projektu nr POWR.03.05.00-00-A040/20 pod nazwą „Uczelnia dostępna dla Osób z Niepełnosprawnościami”

Zarządzenie Rektora 11/2023 Biuletyn Informacji Publicznej (ans-gniezno.edu.pl)