USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Aktualności

01 grudnia 2023

Certyfikowane szkolenie Koła Naukowego Studentów Fizjoterapii

01 grudnia 2023

Spotkanie z przedstawicielami wyspecjalizowanej, elitarnej jednostki podległej Ministrowi Obrony Narodowej Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

01 grudnia 2023

Odbyło się szkolenie z programowania budynkowych instalacji inteligentnych w standardzie LCN

Więcej aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie to uczelnia państwowa, która już od 19 lat kształci studentów z zakresie nauk technicznych, nauk medycznych oraz nauk o bezpieczeństwie. Początki powstania gnieźnieńskiej uczelni sięgają 1993 roku, kiedy władze akademickie Politechniki Poznańskiej podjęły decyzję o prowadzeniu kształcenia na studiach inżynierskich w Gnieźnie. Bazując na doświadczeniu akademickim i kadrze naukowo – dydaktycznej największych poznańskich uczelni oraz powołując się na ustawę z 1997 roku o wyższym szkolnictwie zawodowym – w 2004 roku postanowiono utworzyć samodzielną Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, która z dniem 1 maja 2022 roku przekształca się w Akademię Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnię Państwową.

19

lat działalności

5000

osób przyjętych na studia

6

kierunków studiów